Γεννήθηκε στην Ρόδο στις 2-9-1979 όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Σπούδασε στην επαγγελματική σχολή (Τ.Ε.Σ.) ηλεκτρολόγων, όπου και ασχολείται για πολλά χρόνια. Ασχολείται και με την μουσική έως και σήμερα καθώς και με τον ακτιβισμό. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, ολοκλήρωσε το σεμινάριο ποίησης από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού «Έλξευσις».